Проекти и партньорства

Екипът в ДГ № 77 „Магнолия“ работи по проекти за обогатяване дейностите в детската градина, засилено присъствие на родители, партньорства с граждани и дейци от неправителствени организации в реалния възпитателно-образователен процес в детската градина. Убедени сме, че разработването и реализирането на проекти с действени характеристики ще допринесе за ефективно използване на ресурсите – финансови, човешки, материални.

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПАРТНЬОРСТВА:

1. Проект „ИКТ в образованието“ – 2009 г.

2. ПМС за развитие на физическото възпитание и спорта – от 2010 г.

3. Национална кампания на МОСВ „За чиста околна среда“ – 2011 г.

4. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ – 2013 г.

5. „Профилактика на гръбначните изкривявания при децата“ – 2013 г.

6. Проект на МОН „Студентски практики“ – 2014-2016 г.

7. „Интегрирано образование през целия живот“ -от 2015 г.

8. Схеми на ДФ Земеделие за здравословно хранене – от 2015 г.

9. Книжка от деца за деца – 2015 г.

10. „Общуваме с надежда и доверие“ – 2018 г.

11. „Здравословно хранене и спорт – предпоставка за добро здраве“ – 2019 г.

11. Национална програма „Нестле за по-здрави деца“ – 2020 г.

12. „Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе“ – 2020 г.

13. „Изграждане на площадка за безопасно движение и приложно колоездене“ – 2021 г.

14.  „Здравето като стил в живота деца и възрастни“ – 2023 г.

Свързано изображение