Бюджет 2021 година

Годишен план на бюджета за 2021 година – можете да видите тук.

 

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2021 година– можете да видите тук.

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2021 година– можете да видите тук.

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2021 година– можете да видите тук.

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2021 година– можете да видите тук.