Бюджет ДГ №77 „Магнолия“

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2024 г. – можете да видитетук

Годишен план на бюджета за 2024 година – можете да видите – тук

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 г. – може да видите –тук

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2023 г. – може да видите тук

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2023 г. – може да видите тук

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2023 г. – може да видите тук

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 година може да видите тук

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2022 година –  може да видите тук

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2022 годинаможе да видите тук.

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2022 година– можете да видите тук

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2021 година– можете да видите тук.

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2021 година– можете да видите тук.

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2021 година– можете да видите тук.

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2021 година– можете да видите тук

Годишен план на бюджета за 2021 година – можете да видите тук.