За нас

      Дeтcкa гpaдинa № 77 „Магнолия“ e пaзитeл нa тpaдиции и цeннocти, нo и пocлeдoвaтeл нa нoвocтитe в oбpaзoвaниeтo, възпитанието и социализацията нa нaй-мaлкитe, кaктo и тeхния пpoзopeц зa бъдeщoтo им paзвитиe.

                         65 години Детска градина № 77 започва да функционира през 1952 година, когато за първи път в гр. София на ул. ”Мизия” № 6 отваря врати нестандартна, нетрадиционна детска градина, за да посрещне децата в един приказен рай. От тогава през Детска градина № 77 „Магнолия” са преминали над 10430 деца. Детската градина е имала филиал на ул.“Добромир Хриз“ № 33 с две групи и на ул.“Тича“ с една полудневна група.

     Като сграден фонд, архитектурно устройство и вътрешен интериор детската градина е единствена и неповторима в гр.София. Тя предоставя възможност за децата да попаднат в една стилна и различна среда. Занималните са обзаведени с различни по размери, форми и цветове мебели, обособени са разнообразни кътове за занимания, игри и природни кътове. Всички групи са снабдени с лаптопи, проектори и интерактивни дъски с образователен софтуер и включен интернет.

     Стремим се да възпитаваме у децата родолюбив дух, традиции и национално достойнство в контекста на транскултурологичната насоченост на личността. Основната идея се изразява в това, да се създава (и в семейството и в детската градина) достатъчно богата стимулираща среда, която да дава възможност на всяко дете, независимо от равнището на неговото развитие, демократично да избира според своите сили и възможности, потребности и интереси. При това средата трябва не само да подтиква детето да прави своите „изследвания” и „открития”, но и да му предоставя средствата, с които то да може самостоятелно, по пътя на опитите и грешките, да намери възможните решения на задачите, както и да прави самооценка на своите действия. Важно е да се знае също, че средата, стимулираща развитието на детето, трябва да бъде адекватна на реалната среда, заобикаляща и възрастните. С други думи, тя трябва да бъде един минимодел на средата на възрастните, защото децата искат да правят онова, което правят и възрастните.

      Тръгването на детска градина е социално преживяване извън семейството. Тя е първото преживяване на детето да е сред групата на равните и така го изправя пред необходимостта да развие умения за хармонични отношения в подобна среда. Ние организираме образованието по начин, който да спомогне за пълното разгръщане на емоционалния, социалния, интелектуалния и физическия потенциал на детето. В своята работа учителите се стремят да осъзнаят специфичните потребности на отделните деца в групата, техните желания, интереси и потребности. Работим за това, детето да разбере, че то е добър, любвеобилен човек, който трябва да бъде уважавано за това, което е, а не възхвалявано за това, което прави.

       Навлизането на информационните технологии в образователно-възпитателния процес дава възможност учителите да поднасят учебния материал по един нов, съвременен начин на преподаване, като използват нестандартни форми и методи на обучение, с цел повишаване на познавателната активност на децата.

        В детската градина се приготвя храна според изискванията за рационално хранене, като се спазват нормативните изисквания за безопасност на храните. Съобразявайки се с физическото развитие на детския организъм ние предлагаме разнообразна и калорична храна, приготвена съобразно всички хигиенни изисквания. Дневното меню съдържа белтъчини, мазнини и въглехидрати, както и достатъчно пресни плодове и зеленчуци, от които детския организъм си доставя необходимите му микроелементи и витамини.

       Като имаме в предвид голямата професионална заетост на родителите, ние се стремим бързо, точно и своевременно да ги информиране за дейността на детската градина, като за тази цел от учебната 2015-2016 година използваме електронен дневник.  В него се отразява пулса на живота в детската градина в многообразието от дейности – дневен режим, хранене, учебен материал, събития, допълнителни дейности и ателиета, присъствия/отсъствия на децата, месечни такси, детско портфолио. Електронният дневник дава в ръцете на учителя един инструмент за публикуване на информация на ниво детска градина, група или дете. Добрият синхрон между учители и родители е в полза именно на децата. Образованието и възпитанието на децата са процеси, които текат едновременно в семейството и в малката социална среда – детска градина. Електронният дневник дава един сигурен информационен канал между тези два така важни за детето свята, за да бъдат те в хармония.

      От месец януари 2020 година екипът на ДГ № 77 „Магнолия“ е приет за колективен член на българския национален комитет за предучилищно образование към ОМЕП.

      През 2020 година детската градина е регистрирана в облачната система на Google Workspace за образованието.