ЛЕТОПИС на учебната 2018-2019 година

Детската градина функционира с четири групи и приети 114 деца. Измина една ползотворна и успешна учебна 2018 /2019 г. за децата и колектива на ДГ № 77 „Магнолия”. Всички мероприятия планирани в годишния план за дейността на институяцията са раелизирани. На 28 февруари и на 1 март 2019 година детската градина мина успешно инспектиране от Националния инспекторат по образование за оценка на управлението на институцията и оценка на образователния процес. Участвахме с проект към Столична община, Дирекция „ПИСТ“ на тема „Здравословно хранене и спорт – предпоставка за добро здраве“.  Проектът беше разработен в две насоки – „Движение сред природата“ и „Здравословно хранене“, свързани с реализирането на дейности за формиране на активна двигателна култура и здравословно хранене. Одобрената сума по проекта беше на стойност 3013,00 лв.

През месец декември 2018 година стартира проект на тема „Общуваме с надежда за развитие на детската градина“ в съвместно сътрудничество с психолога Ани Владимирова и нейния екип. В предварителния етап на среща с родителите бяха коментирани специфични особености, съпътстващи когнитивното, психо-социалното, емоционалното и поведенческото развитие на децата на съответния възрастов етап.

Основни цели на проекта бяха подобряване на работата в детската градина и на доверието и комуникацията „родители – учители” чрез проучване и препоръки.

За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, модерни и латино танци, логопед и религия (православие). За поредна година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

Подобрена беше и материалната база, като със средства от бюджета на детската градина бяха направени няколко ремонта.

В Детската градина не се използват пластмасови прибори и чаши Профилактика на зъбите Профилактика на зъбите Спортен празник в двора на Военна академия Спортен празник в двора на Военна академия Спортен празник в двора на Военна академия Спортен празник в двора на Воунна академия Спортен празник в парка на Военна академия "Нарисувай вкуса" - оцветяване с природни бои "Нарисувай вкуса" - ицветяване с природни материали Посещение на музея на спорта Посещение на музея на спорта Театър "Еко сцена" Театър "Еко сцена" Педагогическа ситуация по Религия (Православие)" Педагогическа ситуация по Религия (Православие)