Конкурс за ДОД – протокол от работата на комисията за избор на ДОД и заповед за класиране на всички участници

 

Конкурс за ДОД за учебните 2022 – 2025 години

Поради провеждане на екскурзия на 14.10.2022 година в ДГ №77 „Магнолия“, конкурсът за ДОД за учебните 2022-2025 година ще се проведе на 17.10.2022 година /понеделник/ от 13 часа.

  • Обява за конкурс за ДОД – ТУК.
  • Протокол от работата на комисията за избор на ДОД – тук
  • Заповед на директора за класиране на всички участници в конкурса – тук

 

Конкурс за ДОД за учебните 2019 – 2022 години

  • Заявление от родител за ползване на съответна образователна дейност – тук.
  • Обява за конкурс за ДОД – тук.
  • Протокол от работата на комисията за избор на ДОД – тук.
  • Заповед на директора за класиране на всички участници в конкурса – тук.