Конкурс за ДОД

Конкурс за ДОД за учебните 2019 – 2022 години

  • Заявление от родител за ползване на съответна образователна дейност – тук.
  • Обява за конкурс за ДОД – тук.
  • Протокол от работата на комисията за избор на ДОД – тук.
  • Заповед на директора за класиране на всички участници в конкурса – тук.