ЛЕТОПИС на учебната 2014-2015 година

Детската градина функционира с четири групи и приети 114 деца. Учителите участваха в различни квалификационни курсове и обучителни семинари за повишаване на своята педагогическа компетентност. За децата бяха организирани няколко еднодневни екскурзии и ски училище на к.к.Витоша.

През м.март 2015 година фирма „Луксофт България“ направиха дарение на детската градина, като служители от фирмата на боядисаха металната ограда на детската градина. ТК „Феникс“ награди детската градина със статуетка за принос в развитието на таекуон-до и физическото и нравствено израстване на децата.

През месец април дете от 4 ПГ беше наградено с грамота за участие в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Отличие получи и ръководството на детската градина за системна работа с децата в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

През месец май проведохме спортен празник с активното участие на родителите.

За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, модерни и латино танци и религия (православие). За поредна година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

Подобрена беше и материалната база.