ЛЕТОПИС на учебната 2019-2020 година

През тази учебна година в детската градина бяха записани 108 деца в четири възрастови групи. Детската градина спечели проект към Столична община посветен на 170 години от рождението на Иван Вазов. Темата на проекта беше „Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе“. Одобрената сума по проекта беше на стойност 2660.00 лв., с които бяха закупени спортни уреди за детски фитнес, книги на Иван Вазов, материали за децата за рисуване.

По време на епидемичната обстановка педагогическия екип работеше онлайн с децата. През лятото на 2020 година детската градина беше включена в облачната система на Google –  G Suite за образованието.

През месеците август и септември 2020 година беше направен основен ремонт на дървеното стълбище в сградата, обновен беше целият двор на детската градина, монтирана беше пожароизвестителна система в сградата, подменено беше подовото покритие на площадките на втория и третия етаж. На двора беше монтирана чешма. Със средства от бюджета на детската градина бяха извършени няколко текущи ремонти, подобрена беше и материалната база.

През учебната година децата се включваха в допълнителните образователни дейности – английски език, таекуон-до, български народни танци, латино и модерни танци, приложно изкуство.