Седмична програма

      СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ СИТУАЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

       СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА