Контакти

               п.к.1124 гр.София, район Средец, ул. “Мизия” № 6,

  02 / 9441722

      еmail: direktor@cdg77-magnolia.com, info-2222944@edu.mon.bg

      ДИРЕКТОР – Елена Петкова моб.тел. 0884801401

                КАСИЕР-ДОМАКИН – Теодора Петрова – моб.тел. 0879498458

                ГРУПА „ДЪГА“ – моб.тел. 0879498459

                ГРУПА „СЛЪНЧО“ – моб.тел. 0879498460

                ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА“ – моб.тел. 0879498461

                ГРУПА „ПЧЕЛИЧКА“ – моб.тел. 0879498462

                ПОРТИЕР – моб.тел. 0877427913
    Резултат с изображение за фейсбук - изображение   Детска градина Магнолия

      Twitter – @dg_magnolia

При проблеми с достъпността на сайта:

info-2222944@edu.mon.bg; direktor@cdg77-magnolia.com;

Декларация за достъпност