Таекуондо

       В детската градина се провежда обучение по таекуондо от фирма „Спортен клуб по таекуондо Феникс 2008”.

       Обучението /заниманията/ по таекуондо подпомагат изграждането на хармонично и физическо здраво тяло при децата. Комплексно се развиват двигателните качества с помощта на тестирана методика на обучение за деца от предучилищна възраст.
Практикуването на таекуондо засилва гъвкавостта на детските стави и мускули, което е предпоставка за укрепване на тялото и пречка за развитие на болести на опорно-двигателния апарат. 
      Чрез заниманията с таекуондо децата неусетно се приучват към морално-етичните норми на поведение – уважение, дисциплина, честност, взаимопомощ. Децата се възпитават на постоянство, воля, упоритост, борбеност, повишава се устойчивостта на вниманието, уменията да общуват с връстниците си, способността на детето да реагира адекватно в трудни и бързо променящи се ситуации.