Помогнете на детето да стане самостоятелно

 

 

             Внимание! Живеем в общество, което цени до крайност ранната самостоятелност и независимост на детето. Смята се, че отрано, дори все по-рано и по-рано детето трябва да може да спи самичко, да се храни самичко, да се облича самичко, да играе и да чете самичко… И детската ясла, и детската градина си поставят за цел да направят детето самостоятелно. За чия полза? Дете, което се „справя само”, не означава, че повече не трябва да се грижим за него. Времето, което вече не прекарваме в обличане, събличане, хранене и т.н., трябва да посветим на игри или разговори с него.

            Все пак има деца, които не се чувстват сигурни и закриляни, и те се нуждаят от помощ, за да станат по-уверени в собствените си сили. Необходимо е да ги научите, че не може да имат „всичко, и то веднага” и понякога трябва да чакат реда си, преди възрастният да им обърне внимание. Нерешителните деца се нуждаят от повече похвали: важно е да ги поздравите, когато са направили нещо добро, особено ако това е свързано с по-голяма самостоятелност, каквато държите детето да придобие. Ако то, в съответствие с вашата молба, не ви е безпокоило половин час и си е играло в стаята, похвалете го и му благодарете, като му дадете онова, което то най-много желае: време, прекарано с вас.