Невнимателните деца

 

Децата, които имат проблеми с вниманието, трудно поддържат умствено напрежение през време на различните активности. Те изпитват затруднения в съсредоточването върху едно нещо или върху следването на заданието и инструкциите. Главният дефицит при вниманието е свързан с непрекъснатостта или с бдителността. Когато тези деца трябва да изпълняват неинтересна или повтаряща се задача, в рамките на занятието качеството на изпълнение се влошава. Тези деца не могат да прояват настойчивости да продължат да изпълняват поставената задача, дори тогава когато искат. Тези недостатъци във вниманието се откриват както при задачи, които изискват много кратко време за решаване, така и при задачи, които изискват малко по-дълго време.

Децата с проблеми на внаманието са много по-дезорганизирани, разсеяни и забравящи и често не могат да изпълняват докрай извършваните задачи.

Те обръщат автоматично внимание на това, което им харесва, но изпитват значителни трудности, когато трябва да се концентрират върху нови или не особено привлекателни за тях занимания. Обикновено оплакванията, свързани с невнимателността, са, че детето не слуша, че не изпълнява инструкциите, че не завършва задачите, че не е организирано, че не може да се съсредоточва, че губи много бързо интерес към новите задачи.

По конкретно симптомите на дефицита на внимание са следните:

 

·        детето често не може да се съсредоточи върху детайлите, извършва грешки по невнимателност при изпълнение на поставените в детската градина задачи;

·        често не може да задържи вниманието си по време на изпълнение на различни задачи или в играта;

·        често не слуша какво му се говори;

·        често не следва инструкциите или не може да завърши поставената задача;

·        често изпитва трудности с организиране на дейностите и поведението си;

·        често избягва, не обича или неохотно изпълнява поставените задачи, които изискват по-продължителни умствени усилия;

·        често загубва вещи, необходими за различни дейности (играчки, моливи и др.);

·        често се разсейва лесно под влияние на странични дразнители

·        често забравя във всекидневните си дейности.