Народни танци

В детската градина се провежда обучение по народни танци от Български арт и фолклорен център „Нестия” – Импресарска фирма „ХРИСТАН-ИС”.

Обучението/заниманията/ се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на децата. Учебното съдържание обхваща: танц, музика, слово, фолклорни хора, игри и обичаи. Пред децата се разкрива богатството на различните етнографски области на България, богатството и красотата на нашия фолклор, колоритните костюми и неповторимата музика.

Курсът на обучението:

·         развива ритмичност, музикалност, танцувалност и координация на движенията;

·         оформя правилна стойка, усилва физическата издръжливост, бързина, ловкост, отскокливост, гъвкавост;

·         създава усет за спецификата на българската интонация и ритъм, развива интелектуалните способности, изгражда бърза реакция и мисъл.