Логопед

Кога да се обърнем към логопед в предучилищна възраст?

– Ако детето не разпознава цветовете, основните геометрични форми, посоките горе-долу, пред-зад, ляво-дясно.

– Не подрежда правилно сричките в думата, думите в изречението, изпуска срички или думи. Не съгласува правилно думите в изречението.

– Когато разказва или преразказва случка или приказка не спазва последователността на събитията и действията.

– Ако не произнася правилно, изпуска или заменя следните звукове –  к, г, с, з, ц, ш, ж, ч, р, л.

– Ако детето заеква.