Латино и модерни танци

В детската градина се провежда обучение по модерни и латино/спортни/ танци от Сдружение „КСТ ТАНЦУВАЙ С МЕН”.

Курсът по танци има за цел развиването на определени двигателни умения и подобряването на музикалната и двигателна култура на децата. Заниманията с танци развиват чувството за ритъм, оформят правилна стойка на тялото, отключват артистичните заложби на детската личност и спомагат процесите на общуване, както вътре в групата, така и извън нея.

Танците имат и възпитателно въздействие – приобщават децата към танца като съвкупност от изкуство и спорт. Децата заучават определена хореография и сценичното й представяне.