Да благодариш означава да мислиш със сърцето си

 

          Децата подражават на възрастните и се учат от тях. Тъй като родителите са тези, които придружават децата си в по-голямата част от времето на тяхното детство, то директно или индиректно формират тяхното мислене. Това ги задължава самите те да спазват известни норми на обноски. Към тях спада благодарността. Чрез нея те показват, че възприемат някого и че го обичат, изразяват уважение, благосклонност или симпатия към околните.

          Нужно е децата да се научат на определени маниери и да изразяват своята непосредствена благодарност в общуване с хората. Дете, което е разбрало вярната стойност на благодарността и знае как да благодари, може да се справи в този свят на забързаност, сила, конкуренция.

Родителите обаче трябва да бъдат на точното място, в точното време и да използват точния случай.

 

Въздържайте се от подаръци, особено от играчки. Те са фалшива форма на благодарност. Детето свързва благодарността с консумация.

Бъдете пример. Употребявайте непрекъснато в своето ежедневие думата „благодаря”. Само така ще научите и децата да благодарят на другите.

Изпълвайте благодарността си с много любов и сърдечност. Така няма опасност думата „благодаря” да се чувства като изхабена.

Не изисквайте по принуда благодарност и не наказвайте липсата на благодарност, защото могат да настъпят задръжки и страхове, които да блокират естественото поведение. Оставете детето да избере начина, времето и мястото за своята  благодарност. Само така то може да се научи да я прилага съзнателно.

Не издигайте в култ ориентираните към консумация празници за благодарност. Например ден на майката, ден на благодарността, Бабин ден и др.Не е достатъчно веднъж в годината да изразяваш благодарността си във форма на букет, парфюм и др.подобни.