Английски език

В детската градина се провежда езиково обучение по английски език от фирма „ИТЕКА“ ООД.
Обучението /заниманията/ се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на децата по системата Get Ready – Oxford.
Курсът на обучението е устен и е насочен към развиване на умения за слушане с разбиране и говорене, като включва богато разнообразие от езикови форми и учебни тактики – диалози, приказки, игри, рисунки,стихотворения, песни.