2023-2024 година

 

Детска градина №77 „Магнолия“ функционира с четири групи, в които се възпитат, обучават и отглеждат 108 деца. През  учебната 2023-2024 година първа, трета и четвърта възрастова група използваха в своята работа познавателните книжки на издателство „Изкуства“, а втора възрастова група „Моливко“ на издателство „Слово“. Педагогическите специалисти прилагаха различни технологии и методи за преподаване и учене както и новите за детската градина образователни ресурси на Lego Education.

През учебната 2023-2024 г. бяха изразходени парични средства отпуснати във връзка с Постановление № 46 за развитие на физическото възпитание и спорта на стойност 338,00 лева за закупуване на стълба за ловкост, пижами за скачане с три крака, балансиращ таралеж, баскетболно табло, които да бъдат използвани при организиране на спортен празник и в ежедневните игри на открито от децата във всички възрастови групи.

През месец септември, октомври и ноември 2023 г. ДГ №77 „Магнолия“ реализира и отчете спечеления проект на стойност 3000 лева на тема: „Здравето като стил в живота на деца и възрастни“ във връзка с обявена сесия за програмно финансиране по програма „Спорт за деца и ученици“ и подпрограма „Движение и здраве“ на Столична община. С децата бяха проведени разнообразни дейности на открито и закрито като беседа и игри на тема „Какво е здравето за вас?“ с лектори инспектори от СРЗИ, засаждане на лековити растения, изложба на фигури изработени от плодове и зеленчуци, „Аз оцелявам сред природата“ мероприятие в парк Борисова градина, „Движи се и играй активно“ за запознаване и изпробване на различни видове спорт като джудо, йога, фитнес и зумба, организиране на изложби с есенни природни материали и за представяне на проектите „Моят любим спорт или спортист“, реализирани с активното съдействие на родителите, „Празник на здравето“ събитие за финализиране на дейностите по проекта. Със средствата по проекта бяха закупени постелки за йога, помпони за мажоретки, цветни трика, палатки, маркери и стрелки за ориентиране, мини оранжерии, пръст , билки, плодове, зеленчуци, кетъринг аксесоари, бяха ангажирани аниматори за скаутски игри, инструктори по йога и джудо.

Във връзка с целите на екологичното възпитание за втора, трета и четвърта възрастова група образователната институция организира екскурзии до град Златица на тема „Дядовата ръкавичка“, до град Перник на тема „Символите на Коледа“, до село Белчин на тема „Лазаровден и Цветница“, до село Лозен на тема „Играй на воля“, където децата имаха възможност да играят и творят сред природата. През месец февруари Туристическо дружество „Дино“ проведе с децата, които желаят четири дневен ски-курс на Витоша. През месец април в детската градина бяха гости представители на Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните, които организираха съвместни ири с децата за запознаване с професията лесовъд, с обитателите на гората, с нейното значение за живота на планетата и необходимостта от спазването на правила за нейното опазване.

Подновихме традицията в ДГ №77 „Магнолия“ за провеждане на тържества пред родителите като децата от четвърта възрастова група представиха спектакъла „Моя страна, моя България“, а децата от първа, втора и трета възрастова група зарадваха своите гости със стихове, песни и драматизации за пролетта.

През месец май децата от четвърта възрастова група „Дъга“ посетиха 12 СУ „Цар Иван Асен II”, където присъстваха в учебен час заедно с учениците от четвърти клас.

В периода 15.09.2022 г. – 31.05.2023 г. материалната база на образователната институция беше обновена с Пакет “СТАРТ” за детски градини на Lego Education, мебели за първа възрастова група “Слънчо”, комбинирани детски съоръжения за игра за площадките на първа и трета възрастова група, ремонт на ел инсталация в мазето, официални рокли в три цвята за момичета, бели ризи и папионки за момчета, туту поли и трика, компютри с монитори- 2 броя, подмяна на осветителни тела във фоайето на детската градина и част от групите, сезонна украса  и др.