Протокол от работата на комисията за избор на ДОД и заповед на директора за класиране на участниците

  • Протокол от работата на комисията за избор на ДОД – тук.
  • Заповед на директора за класиране на участниците в конкурса за избор на ДОД – тук