Мини проекти 2021-2025 година


„Играта и играчката“

        Група „Пчеличка“2021/2022 година

С график на мероприятията по мини проект „Играта и играчката“ може да се запознаете   

Галерия

 


„Традициите в семейството, фолклорни празници“

                 Група „Дъга“2021/2022

С график на мероприятията по мини проект „Играта и играчката“ може да се запознаете   ТУК

Галерия

 


„Толерантността и доброто партньорство“

Група „Слънчо“2021/2022

С график на мероприятията по мини проект „Играта и играчката“ може да се запознаете ТУК

ГАЛЕРИЯ


„Детската художествена литература и училищната готовност“

Група „Звездичка“2021/2022

С график на мероприятията по мини проект „Играта и играчката“ може да се запознаете ТУК

ГАЛЕРИЯ