Мини проекти 2021-2025 година        Група „Пчеличка“

         Учебната 2021/2022 година

„Играта и играчката“

С график на мероприятията по мини проект „Играта и играчката“ може да се запознаете   

Галерия


Учебната 2022/2023 година

„Традициите в семейството, фолклорни празници“

С график на мероприятията по мини проект „Традициите в семейството, фолклорни празници“ може да се запознаете ТУК

 

 

  

  Група „Дъга“

Учебната 2021/2022 година

„Традициите в семейството, фолклорни празници“

С график на мероприятията по мини проект „Традициите в семейството, фолклорни празници“ може да се запознаете   ТУК

Галерия

                            

  

 


        

      Учебната 2022/2023 година

„Толерантността и доброто партньорство“

С график на мероприятията по мини проект „Толерантността и доброто партньорство“ може да се запознаете ТУК

 Група „Слънчо“

Учебната 2021/2022 година

„Толерантността и доброто партньорство“

С график на мероприятията по мини проект „Толерантността и доброто партньорство“ може да се запознаете ТУК

ГАЛЕРИЯ


Учебната 2022/2023 година

„Детската художествена литература и училищната готовност“

С график на мероприятията по мини проект „Детската художествена литература и училищната готовност“ може да се запознаете ТУК

 

 Група „Звездичка“

Учебната 2021/2022 година

„Детската художествена литература и училищната готовност“

С график на мероприятията по мини проект „Детската художествена литература и училищната готовност“ може да се запознаете ТУК

ГАЛЕРИЯ

                             


Учебната 2022/2023 година

„Играта и играчката“

С график на мероприятията по мини проект „Играта и играчката“ може да се запознаете ТУК