Летопис на учебните години

В детската градина не са запазени архиви, от които да се научи нейната история. Информацията, която имаме е от описание на учители и служители, работили в нея от нейното основаване.

Детската градина е открита на 01.01.1949 година първоначално на ул.“Врабча“ с три седмични групи. През 1951 година е преместена на ул.“Оборище“ № 19 също с три седмични групи. След това за няколко месеца е преместена на бул.“Евлоги Георгиев“ № 48 и от лятото на 1952 година под номер 77 детската градина започва да функционира на ул.“Мизия“ № 6 с три групи – две целодневни групи и една нощуваща. В нощуващата група има деца и от с.Лозен и околните райони. Във всяка група има базова учителка към Института за детски учителки. След 1980 година нощуващата група е закрита и са открити четири групи, като се открива филиал на ул.“Добромир Хриз“ № 33 с две целодневни групи.

Детската градина е базова градина по български език и изобразителни дейности към общината. Организирани са изложби за целия район на дидактични игри. Децата са участвали в състезания с метален конструктор в зала Универсияда.

През 1990 година е закрит филиалът на ул.“Добромир Хриз“ № 33 и е открит филиал – полудневна подготвителна група на ул.“Тича“, който е закрит през 1995 година.

В детската градина функционират четири групи за деца от 3 години до постъпване в първи клас.

Директори на детската градина са:

1.    г-жа Димитрина Ангелова – от основаването

2.    г-жа Мария Тодорова – до 1980 година

3.    г-жа Здравка Джоджова – за периода 1980 – 1982 година

4.    г-жа Евгения Велева – за периода 1982 – 1985 година

5.    г-жа Цветанка Калковска – за периода 1985 – 1995 година

6.    г-жа Виолета Петрова – за периода 1995 – 1998 година

7.    г-жа Стефка Стефанова – Рабаджиева – от 1998 година и в момента

 

Учебна 1998-1999 година – Детската градина функционира с четири групи и приети 76 деца. От тази година започва наименоването на детската градина с името „Магнолия“ и празнуването Ден на детската градина на празника Цветница. Г-жа Василка Йончева – дългогодишен учител в детската градина, ушива знаме на детската градина с лого – цвят магнолия. От месец октомври започна изучаване от 6 годишните деца на предмет Религия (Православие). Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

Учебна 1999-2000 година – Детската градина функционира с четири групи и приети 88 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, модерни танци и балет, таекуон-до, религия, фолклорно студио, логопед.

            На двора се обособяват първите пясъчници за игра на децата. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

            Деца от детската градина два пъти участват в телевизионното предаване „Защо?“ по БНТ, а по случай 48 години от създаването на детската градина на 28.04.2000 година в сутрешния блок на Канал 1 по БНТ се излъчва репортаж.

Учебна 2000-2001 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 96 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, модерни танци и балет, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства. Децата участват в конкурс – преглед на младежката художествена самодейност в район Средец.

            Спалните помещения са оборудвани с двуетажни легла за следобеден сън на децата. На двора са обособени кътове за игра изработени от дърво. Поставя се началото на провеждане на базар на детско творчество. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

            Детската градина е посетена от делегация от Швеция ръководена от г-жа Маргарета Винберг – министър на земеделието и равенството, придружена от г-н Йорн Свенсон – бивш член на Европейския парламент и г-н Стен Аск –посланик на Швеция в нашата страна.

Учебна 2001-2002 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 96 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, народни танци, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж.

            Децата от подготвителна група участваха в организирана от район Средец изложба по случай Рождество Христово на  тема „Нашите новогодишни празници“, където спечелиха първо място в раздел – рисунка. Организирано беше ски-училище за децата на Витоша. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

            На 15.05.2002 година детската градина отпразнува своя 50 – годишен юбилей. Получени бяха поздравителни адреси от г-н Владимир Атанасов – министър на МОН, г-н Петър Станков – зам.кмет на Столична община, г-жа Люба Попова – директор на Дирекция „Образование“ в Столична община, г-н Емилиян Тодоров – кмет на район Средец, г-жа Цветанка Звездова – Началник на ИО на МОН София-град, от много колеги на детски градини и училища.

            През месец май детската градина беше посетена от делегация от детска градина „Вятърна мелница“ във Швеция. Споделен беше техния опит за закаляването на децата, на рационалното им хранене, както и на по-голямата свобода в общуването с децата.

 

Учебна 2002-2003 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 108 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, народни танци, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и екскурзии с различна тематика. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

            Подменена е абонатната станция, за по-добро отопление на сградата.

        През месец май 2002 година детската градина отпразнува своя 50 рожден ден с голям концерт, който се проведе в залата на ВА „Г.С.Раковски“.

 

Учебна 2003-2004 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 105 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, народни танци, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и екскурзии с различна тематика и места за посещения. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

            Детската градина е свързана с кабелна телевизия. Разшири се годишния абонамент за специализирана и детска литература.

            На IV национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ едно дете спечели първо място

Учебна 2004-2005 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 106 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и екскурзии насочени към опознаване на нашата страна. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

В музикалния салон е оформен кът-галерия с произведения на изобразителното изкуство.

Учебна 2005-2006 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 106 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и различни тематични екскурзии. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

Учебна 2006-2007 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 101 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци и балет. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и различни тематични екскурзии. Децата се включват в разнообразни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

            През тази учебна година е направен основен ремонт на отоплителната инсталация с подмяна на радиаторите в цялата сграда.

През месец май 2007 година детската градина отпразнува своя 55 рожден ден с голям концерт, който се проведе в залата на ВА „Г.С.Раковски“. В периодичния печат това събитие беше отбелязано – вестник „24 часа“ брой от 26.05.2007 г.; вестник „Българска армия“ бр.16604 от 16.05.2007 г.

Учебна 2007-2008 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 101 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и разнообразни екскурзии. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

            Основен ремонт е направен на дограмата на цялата сграда, като е подменена с PVC дограма. Ремонт е направен и на ВиК от първи етаж нагоре с подмяна на тръбите и фаянсовите плочки.

През тази учебна година е учредено и регистрирано в съда Родителско настоятелство. Създадена е първата Интернет страница на детската градина.

Учебна 2008-2009 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 106 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, пиано и солфеж, модерни танци и балет. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и различни екскурзии. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

            Децата участваха в организираната от район Средец изложба на тема „Здравословно хранене и здравословен начин на живот“ и получиха награди.

             Материалната база в кухненския блок е обновена с нови машини и съоръжения, с които се приготвя храната на децата. Закупени са лаптоп, мултимедиен проектор и екран, които са поставени в музикалния салон. Поставени са нови шкафчета за обувки за децата за всички възрасти. За игрите на открито са закупени детски велосипеди.

Учебна 2009-2010 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 110 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, философия за деца. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и различни екскурзии. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

            Направен е основен ремонт на покрива на сградата.

 

Учебна 2010-2011 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 108 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци и религия. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и няколко еднодневни екскурзии в с.Байлово и къщата-музей на Елин Пелин, в с.Долно Камарци. Проведе се и ски-училище за децата на Витоша. Децата се включиха в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар. По повод деня на голямото четене в детската градина участие взеха актрисата Ирмена Чичикова и журналистката от БНТ Геновева Радева.

            Резултат от работата на колектива е и спечеленият проект „За чиста околна среда“ на стойност 5 000,00 лв., за облагородяване на дворното пространство на детската градина.

През тази учебна година детската градина стана базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. В сайта „Двери“ от 26.03.2011 г. е отбелязано това обстоятелство със статията „За първи път богослови провеждат практически държавен изпит в детска градина“.

Учебна 2011-2012 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 108 деца. От тази учебна година в детската градина има две подготвителни групи – 3 ПГ (5 годишни) и 4 ПГ (6 годишни).

            Децата от подготвителна група участваха в конкурс на издателство „Просвета“ на тема „Нарисувай ми коледна картичка“ и шест от тях бяха наградени. През тази учебна децата участваха в зелена детска градина в Огняново и в ски-училище на Витоша. Директорът на детската градина г-жа Стефка Стефанова участва в IV педагогически форум организиран от Дирекция „Образование“ на Столична община. Темата на презентацията беше „Обучението по Религия в детската градина“. За децата бяха организирани еднодневни екскурзии до гр.Копривщица, където приключи проекта „За чиста околна среда“ с провеждане на спортен празник.

            За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, философия за деца и религия. За втора година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

 

Учебна 2012-2013 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 108 деца. Дете от 3 ПГ взе награда от конкурса за детска рисунка „Света през моите очи“. Децата участваха в няколко еднодневни екскурзии и ски-училище на Витоша. Най-значимото събитие за цялата детска градина е спечеленият проект на тема „Профилактика на гръбначните изкривявания при децата от детската градина“. Дейностите по проекта са профилактика и ранна диагностика на гръбначните изкривявания и плоскостъпието при децата. При реализирането на проекта неоценима помощ ни оказа г-жа Пепи Вачкова – физиотерапевт от Медицински колеж Й.Филаретова“, гр.София. Със средства от проекта беше обогатена материалната база със спортни уреди и съоръжения за децата. Разработихме Рехабилитационна програма за решаване на основните задачи на изправителната гимнастика, чрез прилагането на утвърдени методики за корекция на гръбначните изкривявания включващи комплекс от физически упражнения. По проекта бяха закупени много спортни уреди, които да подпомагат децата при провеждане на изправителна гимнастика.

     За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, философия за деца и религия (православие). За поредна година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.


Учебна 2013-2014 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 111 деца.

За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, философия за деца и религия. За втора година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

Учебна 2014-2015 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 114 деца. Учителите участваха в различни квалификационни курсове и обучителни семинари за повишаване на своята педагогическа компетентност. За децата бяха организирани няколко еднодневни екскурзии и ски училище на к.к.Витоша.

През м.март 2015 година фирма „Луксофт България“ направиха дарение на детската градина, като служители от фирмата на боядисаха металната ограда на детската градина. ТК „Феникс“ награди детската градина със статуетка за принос в развитието на таекуон-до и физическото и нравствено израстване на децата.

През месец април дете от 4 ПГ беше наградено с грамота за участие в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Отличие получи и ръководството на детската градина за системна работа с децата в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

През месец май проведохме спортен празник с активното участие на родителите.

           За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, модерни и латино танци и религия (православие). За поредна година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

Подобрена беше и материалната база.

Учебна 2015-2016 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 114  деца.

За децата бяха организирани няколко еднодневни екскурзии, много емоционално пътуване с влак от спирка Желен до гр.София и ски училище на к.к.Витоша. Съвместните инициативи между учителите и родителите се увеличиха, като се провеждаха мероприятия и в почивните дни.

Децата участваха в конкурс за детска рисунка на тема „Моята любима плюшена играчка“, организиран от Амек Тойс ООД, гр.Пловдив. Три деца бяха отличени с награда.

        През месец април 2016 година по повод Националната седмица на четенето, г-жа Боринка Цанкова организира среща на децата с ученикът Марио Скендеров, който представи своята книжка „Приключенията на Хрупчо, Снаки и Зръни“. По повод на тази седмица децата от 4 ПГ под ръководството на г-жа Нина Дончева, написаха разказът „Великанът и принцесата“ а след това направиха илюстрации към него.

През тази учебна година детската градина започна своето сътрудничество с Гражданско сдружение „Постоянно образование“ за подпомагане процеса на развитие на детската личност до доближаването на детето до функцията му на гражданин в социалния и културен смисъл на думата. В духа на интегрираното образование през целия живот композиторът Димитър Николов запознава периодично децата с широкия спектър на класическата музика.

За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, философия за деца и религия (православие). За поредна година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

Подобрена беше и материалната база.

Учебна 2016-2017 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 108 деца. С еднодневна екскурзия посетихме в гр.Кюстендил художествената галерия „Вл.Димитров-Майстора“, къщата-музей на „Ильо войвода“, историческия музей „Акад.Йордан Иванов“ и живописния парк „Хисарлъка“. Друга дестинация беше с.Чавдар с красивия археологически парк и въжената градина. Проведено беше и ски училище с децата в к.к.Витоша.

На 29 март 2017 година нашата прекрасна детска градина „Магнолия“ отпразнува своя 65 годишен юбилей в зала „Тържествена“ на ВА „Г.С.Раковски“.

Продължи нашето партньорство с Гражданско сдружение „Постоянно образование“ по проект „Личностно интегрирано образование през целия живот“.

През тази учебна година г-жа Ст.Рабаджиева, г-жа М.Белева и г-жа Ел.Петкова се включиха в проект „Студентски практики“ финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, модерни и латино танци, логопед и религия (православие). За поредна година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

Учебна 2017-2018 годинаДетската градина функционира с четири групи и приети 112 деца. Гостуваха ни няколко театрални трупи – Сливенски държавен куклен театър, Театър „Еко сцена“, Жар театър и др. Разходихме се до Момин проход и Костенец, до с.Лозен и местността „Камбаните“.

Реализирахме тематичен проект на тема „Грижа за природата, надежда за бъдещето“, като на края направихме много емоционално модно ревю с дрехи изработени от подръчни материали, както и базар на детско творчество с активното участие на родителите.

За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, модерни и латино танци, логопед и религия (православие). За поредна година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

Подобрена беше и материалната база, като със средства от бюджета на детската градина бяха направени няколко ремонта.

Учебна 2018-2019 година – Детската градина функционира с четири групи и приети 114 деца. Измина една ползотворна и успешна учебна 2018 /2019 г. за децата и колектива на ДГ № 77 „Магнолия”. Всички мероприятия планирани в годишния план за дейността на институцията са реализирани. На 28 февруари и на 1 март 2019 година детската градина мина успешно инспектиране от Националния инспекторат по образование за оценка на управлението на институцията и оценка на образователния процес.

          Участвахме с проект към Столична община, Дирекция „ПИСТ“ на тема „Здравословно хранене и спорт – предпоставка за добро здраве“.  Проектът беше разработен в две насоки – „Движение сред природата“ и „Здравословно хранене“, свързани с реализирането на дейности за формиране на активна двигателна култура и здравословно хранене. Одобрената сума по проекта беше на стойност 3013,00 лв.

През месец декември 2018 година стартира проект на тема „Общуваме с надежда за развитие на детската градина“ в съвместно сътрудничество с психолога Ани Владимирова и нейния екип. В предварителния етап на среща с родителите бяха коментирани специфични особености, съпътстващи когнитивното, психо-социалното, емоционалното и поведенческото развитие на децата на съответния възрастов етап.

Основни цели на проекта бяха подобряване на работата в детската градина и на доверието и комуникацията „родители – учители” чрез проучване и препоръки.

За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци, модерни и латино танци, логопед и религия (православие). За поредна година детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

Подобрена беше и материалната база, като със средства от бюджета на детската градина бяха направени няколко ремонта.

Учебна 2019-2020 годинаДетската градина № 77 „Магнолия“ спечели проект към Столична община посветен на 170 години от рождението на Иван Вазов на тема: „Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе“ на стойност 2660.00 лв. Със тези средства бяха закупени спортни уреди за детски фитнес – Гребен тренажор детски – 2 бр., велоергометър детски – 2 бр. и детски степер – 2 бр. Закупени бяха детски книги, материали за рисуване.

По време на епидемична обстановкаот месец март 2020 година екипа работеше онлайн с децата. През лятото на 2020  година на ДГ № 77 „ Магнолия “ се включи в  облачната система G Suite за образованието.

През месеците август и септември 2020 година бяха извършени основни ремонтни дейности и обновяване на материалната база.

            -Монтирана е нова външна чешма на двора.

-Направено е пълно архивиране на документацията в детската градина.

 

Учебна 2020-2021 годинаДетската градина № 77 „Магнолия“ спечели проект към Столична община по програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София на тема: Изграждане на учебна площадка за безопасно движение и приложно колоезденена стойност 3100.00 лв. Със тези средства през есента на 2021 година ще се реализира площадката и ще се закупят акомулаторни мотори и велосипеди за децата.

Децата от трета група „Звездичка“ и четвърта група „Пчеличка“ участваха н Национален конкурс „Космонавтика 2021“, където бяха наградени с Грамоти. Децата се включиха и в конкурса „Нестле за по-здрави деца“ и в конкурса на издателство „Просвета“ на тема „Картичка за мама“.

КМО НОТА БЕНЕ представи пред децата проекта за класическа музика  “Дивертименто: 2020” и музикалната програма “На крилете на песента”.

По време на епидемична обстановка и затваряне на детската градина, екипа работеше онлайн с децата в облачната система Google workspace за образованието.

През месеците октомври 2020 година беше извършено обновяване на материалната база чрез ремонтни дейности и закупуване на техника и материали

 

Учебната 2021-2022 година – Детска градина №77 „Магнолия“ функционира с четири групи, в които се възпитат, обучават и отглеждат 109 деца. С началото на учебната година четирите възрастови групи започнаха работа по следните мини проекти: първа група „Пчеличка“„Играта и играчката“, втора група „Дъга“ „Традициите в семейството – фолклорни празници“, трета група „Слънчо“„Толерантността и доброто партньорство“ и четвърта група „Звездичка“ „Детската художествена литература и училищната готовност“. Във връзка с това бяха планирани и организирани различни дейности и мероприятия, в които съвместно участваха, деца, учители и родители, в резултат на което бяха изработени красиви изделия, характерни за различните фолклорни празници, родословно дърво, книжки с истории, измислени и илюстрирани от самите деца и др. През месец май учителите от всички групи презентираха на родителите и колегите си интересни моменти от изпълнението на дейностите заложени в мини проектите чрез снимки и видеоклипове.

През месец април 2022 година  „Походът на книгите“ със съдействието на Асоциация „Българска книга“ влезе в ДГ №77 „Магнолия“ с народния представител от „БСП за България“ г-жа Ирена Атанасова, която прочете на децата от четвърта възрастова група „Звездичка“ любими моменти от произведението за деца на Катя Антонова „Феята от захарницата“.

Във връзка с месеца на книгата в ДГ №77 „Магнолия“ занималните на четирите групи бяха обновени с библиотеки и книги за тях на български и чуждестранни автори.

През месец май 2022 година нашата детска градина отбеляза своя 70 годишен юбилей с празничен концерт в зала „Тържествена“ на Военна Академия „Георги Стойков Раковски“. Рожденият ден на ДГ №77 „Магнолия“ беше уважен от Кмета на район Средец г-н Трайчо Трайков, представители на районната администрация, директори на столични детски градини, бивши служители и възпитаници.

 

Учебната 2022-2023 годинаДетска градина №77 „Магнолия“ функционира с четири групи, в които се възпитат, обучават и отглеждат 112 деца. Образователната институция успешно внедри във своята работа новия електронен дневник edg.bg. Продължи работата по проектно – базирания метод на обучение чрез реализиране на дейности по мини проектите „Играта и играчката“, „Традициите в семейството – фолклорни празници“, „Толерантността и доброто партньорство“ и „Детската художествена литература и училищната готовност“.                                                                                 

Комуникацията и взаимодействието учители-родители беше осъществена в следните аспекти:

  • информираност посредством електронен дневник, сайт на образователната институция, фейсбук групи и страница на ДГ №77 „Магнолия“;
  • родителски срещи в началото на учебната година и по инициатива на родителите;
  • открити педагогически ситуации, проведени през месец февруари в четирите възрастови групи, демонстриращи разнообразни подходи, методи и средства за реализиране на възпитателно-образователния процес във връзка с основните форми на педагогическо взаимодействие;
  • електронни книжки представящи атмосферата в ДГ №77 „Магнолия“ свързана с празници от народния календар, съдържащи изработени от децата изделия, украса, песни и стихотворения с фолклорна тематика;

       През месец октомври на площадката по безопасност на движението и приложно колоездене в двора на детската градина беше проведен тренинг с децата от трета и четвърта възрастова група, в който те бяха участници в движението, спазваха правила и се учеха да бъдат толерантни един към друг. По отношение на екологичното възпитание и взаимодействието с природата и здравословния начин на живот образователната институция организира екскурзии до град Копривщица –  „Къщата на хляба“, където децата научиха как се приготвя домашен хляб, до град Пловдив –  „Шоколадова къща Гайо“, в която имаха възможност да  произведат сами здравословен шоколад, до с. Долна Диканя, където пресъздадоха традициите на обичая Коледа и бяха фермери сред природата в село Дрен.          Връзка с изкуството и традициите беше осъществена посредством организираните театри за есента, Коледа, Баба Марта и пролетта, както и чрез изпълненията на пиано на композитора Димитър Николов пред децата от трета и четвърта възрастова група. Пролетният цикъл празници Лазаровден, Цветница и Великден беше отбелязан с общо тържество в двора на ДГ №77 „Магнолия“, на което гости бяха родителите на децата от всички възрастови групи.

През месец април 2023 г. ДГ №77 „Магнолия“ разработи и спечели проект на тема: „Здравето като стил в живота на възрастни и деца“ във връзка с обявена сесия за програмно финансиране по програма „Спорт за деца и ученици“ и  подпрограма „Движение и здраве“ на Столична община на стойност 3000 лева.  

Образователната институция продължи членството си в Българския национален комитет по предучилищно образование – неправителствена структура, част от световната организация ОМЕП, както и партньорството си със сдружение „Постоянно образование“ следващо  принципите за интегрирано образование през целия живот, като през месец март 2023 година  взе участие с презентация за рубрика „Споделяне на добри педагогически практики“ в „Националната научно-практическа конференция „75 години Световна организация ОМЕП. През месец май децата от четвърта възрастова група „Слънчо“ посетиха 12 СУ „Цар Иван Асен II”,  където учениците от четвърти клас ги посрещнаха и чрез презентация заедно проследиха исторически и географски обекти, посетени от тях, след което тържествено отбелязаха своето завършване и получиха удостоверения за задължително предучилищно образование.

През учебната 2022-2023 година материалната база на ДГ №77 „Магнолия“ беше обогатена с готварски конвектомат, планетарен миксер, фризер, лаптоп, лазарен цветен принтер, шкафове за занималнята и санитарното помещение на група „Звездичка“ и киридора на третия етаж, система за контрол на достъп, демонтаж и монтаж на детско комбинирано съоръжение в двора на детската градина, пожароустойчива врата и пожароизвестителни датчици в мазето на сградата.

Учебната 2023-2024 година – Детска градина №77 „Магнолия“ функционира с четири групи, в които се възпитат, обучават и отглеждат 108 деца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         През месец септември, октомври и ноември 2023 г. ДГ №77 „Магнолия“ реализира и отчете спечеления проект на стойност 3000 лева на тема: „Здравето като стил в живота на деца и възрастни“ във връзка с обявена сесия за програмно финансиране по програма „Спорт за деца и ученици“ и подпрограма „Движение и здраве“ на Столична община. С децата бяха проведени разнообразни дейности на открито и закрито.

Във връзка с целите на екологичното възпитание за втора, трета и четвърта възрастова група образователната институция организира екскурзии до град Златица на тема „Дядовата ръкавичка“, до град Перник на тема „Символите на Коледа“, до село Белчин на тема „Лазаровден и Цветница“, до село Лозен на тема „Играй на воля“, където децата имаха възможност да играят и творят сред природата. През месец февруари Туристическо дружество „Дино“ проведе с децата, които желаят четири дневен ски-курс на Витоша.

През месец април в детската градина бяха гости представители на Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните, които организираха съвместни ири с децата за запознаване с професията лесовъд, с обитателите на гората, с нейното значение за живота на планетата и необходимостта от спазването на правила за нейното опазване.

Подновихме традицията в ДГ №77 „Магнолия“ за провеждане на тържества пред родителите като децата от четвърта възрастова група представиха спектакъла „Моя страна, моя България“, а децата от първа, втора и трета възрастова група зарадваха своите гости със стихове, песни и драматизации за пролетта.

В периода 15.09.2022 г. – 31.05.2023 г. материалната база на образователната институция беше обновена с Пакет “СТАРТ” за детски градини на Lego Education, мебели за първа възрастова група “Слънчо”, комбинирани детски съоръжения за игра за площадките на първа и трета възрастова група, ремонт на ел инсталация в мазето, официални рокли в три цвята за момичета, бели ризи и папионки за момчета, туту поли и трика, компютри с монитори- 2 броя, подмяна на осветителни тела във фоайето на детската градина и част от групите, сезонна украса  и др.