История на детската градина

                 

В детската градина не са запазени архиви, от които да се научи нейната история. Информацията, която имаме е от описание на учители и служители, работили в нея от нейното основаване.

Детската градина е открита на 01.01.1949 година първоначално на ул.“Врабча“ с три седмични групи. През 1951 година е преместена на ул.“Оборище“ № 19 също с три седмични групи. След това за няколко месеца е преместена на бул.“Евлоги Георгиев“ № 48 и от лятото на 1952 година под номер 77 детката градина започва да функционира на ул.“Мизия“ № 6 с три групи – две целодневни групи и една нощуваща. В нощуващата група има деца и от с.Лозен и околните райони. Във всяка група има базова учителка към Института за детски учителки. След 1980 година нощуващата група е закрита и са открити четири групи, като се открива филиал на ул.“Добромир Хриз“ № 33 с две целодневни групи.

Детската градина е базова градина по български език и изобразителни дейности към общината. Организирани са изложби за целия район на дидактични игри. Децата са участвали в състезания с метален конструктор в зала Универсиада.

През 1990 година е закрит филиалът на ул.“Добромир Хриз“ № 33 и е открит филиал – полудневна подготвителна група на ул.“Тича“ № 6, който е закрит през 1995 година.

В детската градина функционират четири групи за деца от 3 години до постъпване в първи клас.

Директори на детската градина са:

1.      г-жа Димитрина Ангелова – от основаването

2.      г-жа Мария Тодорова – до 1980 година

3.      г-жа Здравка Джоджова – за периода 1980 – 1982 година

4.      г-жа Евгения Велева – за периода 1982 – 1985 година

5.      г-жа Цветанка Калковска – за периода 1985 – 1995 година

6.      г-жа Виолета Петрова – за периода 1995 – 1998 година

7.      г-жа Стефка Стефанова–Рабаджиева – от 1998 година и в момента