Защита на личните данни

Политика за поверителност на лични данни – ТУК

Уведомление за обработване на лични данни – деца, родители – ТУК

Бланка – Родителско съгласие от името на дете – ТУК

Декларация – Родителско съгласие за дете – ТУК

                                        Бланка – Заявление за упражняване на права – ТУК