Записване на деца

 

НА  ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ,

чиито деца са родени през 2018 г. и са класирани за първа възрастова група в детската градина

Във връзка с извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 77 „Магнолия“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Срокът за записване на класираните деца е до 17.00 часа на 28 май 2021 г.

Директорът на детската градина ще приема документи всеки работен ден от 9.00 часа до 14.00 часа. 

 

При записване на дете родителите задължително трябва да попълнят:

1. Декларация за защита на личните данни – Приложение 1

2. Декларация за потвърждаване на записването на дете – Приложение 2

3. Работна карта за образователното ниво и трудовата заетост на семейството