Записване на деца

НА  ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ,

чиито деца са родени през 2020 г. и са класирани за първа възрастова група в ДГ №77 „Магнолия“

Срокът за записване на класираните деца е до 16.00 часа на 26.05.2023 г. /петък/

Директорът на детската градина ще приема документи всеки работен ден от 9.00 часа до 14.00 часа. 

 

При записване на дете родителите задължително трябва да попълнят:

1. Декларация за защита на личните данни – Приложение 1

2. Декларация за потвърждаване на записването на дете – Приложение 2

3. Работна карта за образователното ниво и трудовата заетост на семейството