Закрила на детето

Национална телефонна линия за деца     

Линк за бърза връзка към сайта на линията https://www.116111.bg

 

Можеш да споделиш:

– за проблеми в семейството ти

– за проблеми в училище

– ако някой те заплашва

– ако някой упражнява насилие над теб

– ако се чувстваш заплашен или несигурен

– ако си объркан и не знаеш как да подредиш нещата

– ако нещо неочаквано и сериозно се е случило

– ако си в беда

– ако твой приятел е в беда

– ако просто искаш да поговориш с някого

– ако искаш да се похвалиш.

                                                           НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция на ООН за правата на детето

Конвенция за правата на детето – Адаптирана версия за деца

Конвенция на ЕС за закрила на децата от сексуално насилие

Правила и процедури за противодействие на тормоза и насилието в ДГ № 77 „Магнолия“

                                                         БРОШУРИ И МАТЕРИАЛИ

Права и отговорности на децата

Насилие над деца – зона закрила