Ако детето ви е надарено

 Ако детето ви е надарено, то:

 • стимулирайте и поддържайте неговия интерес към избраната дейност;
 • не го обвинявайте, че не прави нещата, така както ги правят другите деца;
 • уважавайте правото на детето на собствен избор на игри, познавателни занимания и лично мнение;
 • не забравяйте, че вие трябва да се приспособявате към детето, а не то към вас;
 • помагайте му да се справя с проблемите, на които се натъква в общуването си с връстници и възрастни;
 • опитайте се да намерите среда от връстници за детето си, която да зачита неговите уникални способности;
 • не се увличайте в съревнователни методи. Ако вашето дете е постоянен победител другите деца могат да започнат да го ненавиждат;
 • не търсете показност в изявите на детето;
 • не говорете за надареността на детето в негово присъствие. На тези ранни етапи от развитието на детето етикети от рода „голям талант” и други подобни са просто подвеждащи;
 • не натоварвайте детето си с прекомерни очаквания;
 • не изисквайте от детето си да бъде винаги най-добро във всичко.

Посочените изисквания разкриват някои специфични трудности, пред които е изправено не само детето, но и родителите.  Най-честите причини за „угасване” на дарбата още на тези ранни етапи от нейната поява е липсата на достатъчно информация за  точните характеристики на отделните видове заложби, а оттам и неразбирането и недооценяването на нейните първи прояви. За немалко родители неочакваните предпочитания на 4-5 годишното дете да слуша музика или да търси логически зависимости е по-скоро странност, отколкото симптом за наличие на дарба.

Заложбата (дарбата) е природна даденост, но дали тя ще се развие до равнището на способност или талант зависи от много фактори. Затова е необходимо най-напред да бъде забелязана, а след това и грижливо развивана.  Оставена  сама на себе си дарбата на детето може изобщо да не се прояви или да „угасне” още с първите проблясъци на своята поява.