Закрила на детето

Национална телефонна линия за деца     116111

Линк за бърза връзка към сайта на линията https://www.116111.bg

 

Можеш да споделиш:

- за проблеми в семейството ти

- за проблеми в училище

- ако някой те заплашва

- ако някой упражнява насилие над теб

- ако се чувстваш заплашен или несигурен

- ако си объркан и не знаеш как да подредиш нещата

- ако нещо неочаквано и сериозно се е случило

- ако си в беда

- ако твой приятел е в беда

- ако просто искаш да поговориш с някого

- ако искаш да се похвалиш.

                                                           НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция на ООН за правата на детето

Конвенция за правата на детето - Адаптирана версия за деца

Конвенция на ЕС за закрила на децата от сексуално насилие

Правила и процедури за противодействие на тормоза и насилието в ДГ № 77 "Магнолия"

                                                         БРОШУРИ И МАТЕРИАЛИ

Права и отговорности на децата

Насилие над деца - зона закрила