Екип

                           

Директор - Стефка Рабаджиева

(Професионално портфолио)  

                                                                                         

Група „Пчеличка”   

Анелия Георгиева - Учител

(Професионално портфолио)
                                                              

Хриси Дончева - Учител

(Прфесионално портфолио)
       

                                                    Мария Дайнова

                                                    помощник възпитател

Група „Дъга”

Станислава Кърпарова - Учител

(Професионално портфолио)                                                                  

                                                           

Ирина Николова – Учител

(Професионално портфолио)                                                    

                                                 Ася Шкембова

                                                 помощник възпитател                   

Група „Слънчо”       

Марияна Белева – Главен учител

(Професионално портфолио)            

                                                         

Елена Петкова – Старши учител

(Професионално портфолио)   

                                                Божурка Димитрова 

                                                помощник възпитател

Група „Звездичка”       

Боринка Цанкова – Старши учител

(Професионално портфолио)     

 

Йоана Антонова – Учител

(Професионално портфолио)

                                 Ирина Димитрова

                                                  помощник възпитател

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Магдалена Лазарова - счетоводител        

Теодора Петрова - касиер-домакин              

Любка Хубенова-Пандърска - медицинска сестра

                                                                                    

КУХНЕНСКИ БЛОК

Кремена Шенкова – готвач    

Красимира Облакова помощник готвач                                              

                   

ПОРТИЕР / ПЕРАЧ

Ирис Попвасилева