ГРУПА „ДЪГА“

   

УТВЪРЖДАВА:

                           Стефка  Рабаджиева

                           Директор на ДГ № 77 „Магнолия“

СЕДМИЧНО   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
                                                                           УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

                                  ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  (4 годишни)                    

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 Допълнителни педагогически услуги

Понеделник 

 

 

Преди обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

2. МАТЕМАТИКА

Английски език

Латино и модерни танци

 

 

След обяд

1. МУЗИКА

 

Приложно изкуство

Вторник 

 

 

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Български народни танци

 

 След

обяд

1. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 

 

Английски език

Таекуон-до

Сряда

Преди обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Латино и модерни танци

  

 

След

 обяд

1. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 Приложно изкуство

Религия (Православие)

Четвъртък 

 

 

Преди обяд

1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Български народни танци

 

 След

обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Английски език

Таекуон-до

 Петък

 

 

Преди обяд

1. МАТЕМАТИКА

2. ОКОЛЕН СВЯТ

 

 

След обяд

1.МУЗИКА