Проекти и партньорства

Екипът в ДГ № 77 "Магнолия" работи по проекти за обогатяване дейностите в детската градина, засилено присъствие на родители, партньорства с граждани и дейци от неправителствени организации в реалния възпитателно-образователен процес в детската градина. Убедени сме, че разработването и реализирането на проекти с действени характеристики ще допринесе за ефективно използване на ресурсите – финансови, човешки, материални.

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПАРТНЬОРСТВА:

 

1. Проект "ИКТ в образованието" - 2009 г.

2. ПМС за развитие на физическото възпитание и спорта - от 2010 г.

3. Национална кампания на МОСВ "За чиста околна среда" - 2011 г.

4. Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" - 2013 г.

5. "Профилактика на гръбначните изкривявания при децата" - 2013 г.

6. Проект на МОН "Студентски практики" - 2014-2016 г.

7. "Интегрирано образование през целия живот" -от 2015 г.

8. Схеми на ДФ Земеделие за здравословно хранене - от 2015 г.

9. Книжка от деца за деца - 2015 г.

10. "Общуваме с надежда и доверие" - 2018 г.

11. "Здравословно хранене и спорт - предпоставка за добро здраве" - 2019 г.

11. Национална програма "Нестле за по-здрави деца" - 2020 г.

12. "Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе" - 2020 г.

13. "Изграждане на площадка за безопасно движение и приложно колоездене" - 2021 г.


Свързано изображение