Православно вероучение

В детската градина се провежда обучение по Православно вероучение за 5-6 годишните деца. Обучението /заниманията/ се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на децата. Разглеждат се следните глобални теми: Бог-Творец на света; Иисус Христос – Спасител на света,Светиите и техният духовен подвиг; Нашата вяра; Християнски празници и традиции.

В детската градина има обособен кът, който дава възможност за провеждане на религиозния образователно-възпитателен процес. Уредбата на този кът създава възможност за разнообразно претворяване на религиозния живот. Много голям възпитателен ефект се получава, когато преди започване на занятия по религия учителя, заедно с децата, казва молитва пред запаленото кандило на иконостаса. По този начин децата се учат на практика на религиозен живот. Голямо значение има онагледяването на темите по религия с икони, картини, макети и др., използването на песни, стихотворения, приказки, рисунки, игри.

Детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски”.