ГРУПА „ПЧЕЛИЧКА“

   

  УТВЪРЖДАВА:

                            Стефка  Рабаджиева

                            Директор на ДГ № 77 „Магнолия“

 СЕДМИЧНО   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
                                                                          УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

                                              ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА     

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 Допълнителни педагогически услуги

Понеделник 

 

 

Преди обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

Английски език

Латино и модерни танци

 

 

След обяд

1.МУЗИКА

 

Приложно изкуство

Вторник 

 

 

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Български народни танци

 

След обяд

1.ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Английски език

Таекуон-до

Сряда

Преди обяд

1. МАТЕМАТИКА

 Латино и модерни танци

  

След обяд

1. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 

 

Приложно изкуство

Религия (Православие)

Четвъртък 

 

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Български народни танци

 

След обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

 

Английски език

Таекуон-до

 Петък

 

Преди обяд

1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 

 

След обяд

1. МУЗИКА