Контакти

               п.к.1124 гр.София, район Средец, ул. “Мизия” № 6,

  02 / 9441722

      е-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

     ДИРЕКТОР - Стефка Рабаджиева – моб.тел. 0884801401

                КАСИЕР-ДОМАКИН - Теодора Петрова – моб.тел. 0879498458

                ГРУПА „ДЪГА“ – моб.тел. 0879498459

                ГРУПА „СЛЪНЧО“ – моб.тел. 0879498460

                ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА“ – моб.тел. 0879498461

                ГРУПА „ПЧЕЛИЧКА“ – моб.тел. 0879498462

                ПОРТИЕР – моб.тел. 0877427913
    Резултат с изображение за фейсбук - изображение   Детска градина Магнолия


      Twitter - @dg_magnolia