ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА“

     

УТВЪРЖДАВА:

                           Стефка Рабаджиева

                           Директор на ДГ № 77 „Магнолия“

СЕДМИЧНО   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                           УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

                        ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6 годишни)

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 Допълнителни педагогически услуги

Понеделник 

 

Преди обяд

1.ОКОЛЕН СВЯТ

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3. МАТЕМАТИКА

Английски език

Латино и модерни танци

 

След обяд

1.  МУЗИКА

 

Приложно изкуство

Вторник 

 

 

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

3.МАТЕМАТИКА

Български народни танци

 

След

обяд

1. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Таекуон-до

Английски език

Сряда

Преди обяд

1.ОКОЛЕН СВЯТ

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Латино и модерни танци

  

 

След

 обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Приложно изкуство

Четвъртък 

 

Преди обяд

1.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2.ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Български народни танци

 

След

обяд

1.  ОКОЛЕН СВЯТ

 

Таекуон-до

Английски език

 Петък

Преди обяд

1.МАТЕМАТИКА

2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

След обяд

1. МУЗИКА