ГРУПА „СЛЪНЧО“

   

 УТВЪРЖДАВА:

                           Стефка  Рабаджиева

                           Директор на ДГ № 77 „Магнолия“

СЕДМИЧНО   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
                                                             УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

                          ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  (5 годишни)                                          

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 Допълнителни педагогически услуги

Понеделник 

 

 

Преди обяд

1.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3. ОКОЛЕН СВЯТ

Английски език

Латино и модерни танци

 

 

След обяд

1.МУЗИКА

 

Приложно изкуство

Вторник

 

 

Преди обяд

1. МАТЕМАТИКА

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Български народни танци

 

След

обяд

 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Английски език

Таекуон-до

Сряда

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2.ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Латино и модерни танци

  

 

След

 обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

 

 

 Приложно изкуство

Четвъртък 

 

 

Преди обяд

1.ОКОЛЕН СВЯТ

2. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Български народни танци

 

 След

обяд

1. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 

Английски език

Таекуон-до

 Петък

 

 

Преди обяд

1. МАТЕМАТИКА

2.ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

След обяд

1. МУЗИКА