учебната 2022-2023 година

ЛЕТОПИС на учебната 2022-2023 година

 

Детска градина №77 „Магнолия“ функционира с четири групи, в които се възпитат, обучават и отглеждат 112 деца. Образователната институция успешно внедри във своята работа новия електронен дневник edg.bg. Продължи работата по проектно – базирания метод на обучение чрез реализиране на дейности по мини проектите „Играта и играчката“, „Традициите в семейството – фолклорни празници“, „Толерантността и доброто партньорство“ и „Детската художествена литература и училищната готовност“.    

През месец октомври на площадката по безопасност на движението и приложно колоездене в двора на детската градина беше проведен тренинг с децата от трета и четвърта възрастова група, в който те спазваха правила и се учеха да бъдат толерантни.

По отношение на екологичното възпитание и взаимодействието с природата и здравословния начин на живот образователната институция организира екскурзии до град Копривщица –  „Къщата на хляба“, където децата научиха как се приготвя домашен хляб, до град Пловдив –  „Шоколадова къща Гайо“, в която имаха възможност да  произведат сами здравословен шоколад, до с. Долна Диканя, където пресъздадоха традициите на обичая Коледа и бяха фермери сред природата в село Дрен.

Връзка с изкуството и традициите беше осъществена посредством организираните театри за есента, Коледа, Баба Марта и пролетта, както и чрез изпълненията на пиано на композитора Димитър Николов пред децата от трета и четвърта възрастова група. Пролетният цикъл празници Лазаровден, Цветница и Великден беше отбелязан с общо тържество в двора на ДГ №77 „Магнолия“, на което гости бяха родителите на децата от всички възрастови групи.

Образователната институция продължи членството си в Българския национален комитет по предучилищно образование – неправителствена структура, част от световната организация ОМЕП, както и партньорството си със сдружение „Постоянно образование“ следващо  принципите за интегрирано образование през целия живот, като през месец март 2023 година  взе участие с презентация за рубрика „Споделяне на добри педагогически практики“ в „Националната научно-практическа конференция „75 години Световна организация ОМЕП.

През месец май децата от четвърта възрастова група „Слънчо“ посетиха 12 СУ „Цар Иван Асен II”,  където учениците от четвърти клас ги посрещнаха и чрез презентация заедно проследиха исторически и географски обекти, посетени от тях, след което тържествено отбелязаха своето завършване и получиха удостоверения за задължително предучилищно образование.

През учебната 2022-2023 година материалната база на ДГ №77 „Магнолия“ беше обогатена с готварски конвектомат, планетарен миксер, фризер, лаптоп, лазарен цветен принтер, шкафове за занималнята и санитарното помещение на група „Звездичка“ и коридора на третия етаж, система за контрол на достъп, демонтаж и монтаж на детско комбинирано съоръжение в двора на детската градина, пожароустойчива врата и пожароизвестителни датчици в мазето на сградата.