Екип

                           

Временно изпълняващ длъжността 
директор на ДГ № 77 „Магнолия“
Елена Петкова

/Професионално портфолио/

                                                                                         

Група „Пчеличка”   

Десислава Драгнева – Учител

/Професионално портфолио/

Хриси Дончева – Учител

/Професионално портфолио/
       

Пенка Пандурова – помощник – възпитател

Група „Дъга”

Станислава Кърпарова – Учител

/Професионална портфолио/

Ирина Николова – Учител

/Професионално портфолио/                                                    

Ася Шкембова – помощник – възпитател               

Група „Слънчо”       

Марияна Белева – Главен учител

/Професионално портфолио/           

Николета Милкова – учител

/Професионално портфолио/  

Павлина Сашова – помощник – възпитател

Група „Звездичка”       

Боринка Цанкова – Старши учител

/Професионално портфолио/    

 Мария Видолова – Учител

(Професионално портфолио)

Ирина Димитрова помощник – възпитател

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Магдалена Лазарова – счетоводител        

Теодора Петровакасиер-домакин              

Любка Хубенова-Пандърска медицинска сестра

                                                                                    

КУХНЕНСКИ БЛОК

Кремена Шенкова – готвач    

Румяна Минчева – помощник готвач

                   

ПОРТИЕР / ПЕРАЧ

Ирис Попвасилева