Екип

                          

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“
Елена Петкова                                                                       

Група „Пчеличка”   

Десислава Драгнева – Учител

Мария Халиминска – Учител       

Пенка Пандурова – помощник – възпитател

Група „Дъга”

Станислава Кърпарова – Учител

Ирина Николова – Учител                                                

Ася Шкембова – помощник – възпитател               

Група „Слънчо”       

Марияна Белева – Главен учител         

Николета Милкова – учител

Ирен Първанова – помощник – възпитател

Група „Звездичка”       

Боринка Цанкова – Старши учител   

 Мария Видолова – Учител

Ирина Димитрова помощник – възпитател

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Магдалена Лазарова – счетоводител        

Теодора Петровакасиер-домакин              

Любка Хубенова-Пандърска медицинска сестра

                                                                                    

КУХНЕНСКИ БЛОК

Кремена Шенкова – готвач    

Румяна Минчева – помощник готвач

                   

ПОРТИЕР / ПЕРАЧ

Ирис Попвасилева