Екип

                           

Директор Стефка Рабаджиева

(Професионално портфолио)  

                                                                                         

Група „Пчеличка”   

Мария Халиминска – Учител

(Професионално портфолио)
                                                              

Хриси Дончева – Учител

(Професионално портфолио)
       

                                                    Мария Дайнова

                                                    помощник възпитател

Група „Дъга”

Станислава Кърпарова – Учител

(Професионално портфолио)
                                                                  

                                                 

Ирина Николова – Учител

(Професионално портфолио)                                                    

                                                 Ася Шкембова

                                                 помощник възпитател               

Група „Слънчо”       

Марияна Белева – Главен учител

(Професионално портфолио)            

                                                         

Елена Петкова – Старши учител

(Професионално портфолио)   

                                                Десислава Янкова

                                                помощник възпитател

Група „Звездичка”       

Боринка Цанкова – Старши учител

(Професионално портфолио)     

 

Йоана Антонова – Учител

(Професионално портфолио)

                                       Ирина Димитрова

                                               помощник възпитател

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Магдалена Лазарова – счетоводител        

Теодора Петровакасиер-домакин              

Любка Хубенова-Пандърска медицинска сестра

                                                                                    

КУХНЕНСКИ БЛОК

Кремена Шенкова – готвач    

Красимира Облакова – помощник готвач

                   

ПОРТИЕР / ПЕРАЧ

Ирис Попвасилева