Административни услуги предоставяни в ДГ №77 „Магнолия“

ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление за посещение на дете през летния период – юни, юли и август 2023 г. ТУК

Заявление за отсъствие на дете по семейни причини  ТУК

Заявление за отсъствие на дете от трета и четвърта възрастова група поради ваканция на учениците ТУК

Заявление за отсъствие на дете във връзка с епидемичната обстановка  ТУК

 

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация за избор на допълнителни дейности ТУК

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

За посочените по-долу административни услуги не се дължат такси.