Екип

                                      

Директор - Стефка Рабаджиева

(Професионално портфолио)  

                                                                                         

Група „Пчеличка”   

Стефка Бялкова - Старши учител

(Професионално портфолио)
                                                              

Христинка Башева - Учител

(Прфесионално портфолио)

 

Елена Пиргова-Цветанова - Старши учител (заместник)  

(Професионално портфолио)           

                                                    Мария Дайнова

                                                    помощник възпитател

Група „Дъга”

Станислава Кърпарова - Учител 

(Професионално портфолио)                                                                  

                                                           

Ирина Николова – Учител

(Професионално портфолио)                                                    

                                                 Петя Пешова

                                                 помощник възпитател                   

Група „Слънчо”       

Марияна Белева – Главен учител  

(Професионално портфолио)            

                                                         

Елена Петкова – Старши учител   

(Професионално портфолио)   

                                                Божурка Димитрова 

                                                помощник възпитател

Група „Звездичка”       

Боринка Цанкова – Старши учител  

(Професионално портфолио)     

 

Йоана Антонова – Учител 

(Професионално портфолио)

                                 Ирина Димитрова

                                                  помощник възпитател

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Емилия Иванова - счетоводител        

Теодора Петрова - касиер-домакин              

Любка Хубенова-Пандърска - медицинска сестра

                                                                                    

КУХНЕНСКИ БЛОК

Кремена Шенкова – готвач    

Красимира Облакова - работник в кухня                                               

                   

ПОРТИЕР - ПЕРАЧ

Ирис Попвасилева