УТВЪРЖДАВА:

                            Стефка  Рабаджиева

                            ДИРЕКТОР на ДГ № 77 „МАГНОЛИЯ“

 СЕДМИЧНО   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

                                     ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (5 годишни)        

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Допълнителни педагогически услуги

Понеделник 

 

 

Преди обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ 

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Приложно изкуство

Латино и модерни танци

 

 

След обяд

1.МУЗИКА

 

Английски език

Вторник 

 

 

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

3. МАТЕМАТИКА

Логопед

Български народни танци

 

След обяд

1.КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Английски език Таекуон-до

Сряда

Преди обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 

 Латино и модерни танци

  

 

След обяд

1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

Приложно изкуство

Религия (Православие)

Четвъртък 

 

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. МАТЕМАТИКА

Логопед

Български народни танци

 

След обяд

1. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Английски език Таекуон-до

 Петък

 

Преди обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 

 

След обяд

1. МУЗИКА