УТВЪРЖДАВА:

                           Стефка Рабаджиева

                           ДИРЕКТОР на ДГ № 77 „МАГНОЛИЯ“

СЕДМИЧНО   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

                                                           ВТОРА ГРУПА

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 Допълнителни педагогически услуги

Понеделник 

 

Преди обяд

1.ОКОЛЕН СВЯТ

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Приложно изкуство

Латино и модерни танци

 

След обяд

1.  МУЗИКА

 

Английски език

Вторник 

 

 

Преди обяд

1. МАТЕМАТИКА

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Логопед

Български народни танци

 

След

обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

Таекуон-до

Английски език

Сряда

Преди обяд

1.КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Латино и модерни танци

  

 

След

 обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

 

Приложно изкуство

Четвъртък 

 

Преди обяд

1.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2.ОКОЛЕН СВЯТ

Логопед

Български народни танци

 

След

обяд

1.  ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 

Таекуон-до

Английски език

 Петък

Преди обяд

1.МАТЕМАТИКА

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

След обяд

1. МУЗИКА