УТВЪРЖДАВА:

                           Стефка  Рабаджиева

                           ДИРЕКТОР на ДГ № 77 „МАГНОЛИЯ“

СЕДМИЧНО   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

                         ПЪРВА ГРУПА                                          

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 Допълнителни педагогически услуги

Понеделник 

 

 

Преди обяд

1.ОКОЛЕН СВЯТ 

2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Приложно изкуство

Латино и модерни танци

 

 

След обяд

1.МУЗИКА

 

Английски език

Вторник

 

 

Преди обяд

1. МАТЕМАТИКА

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Логопед

Български народни танци

 

След

обяд

 

 

 

Английски език

Таекуон-до

Сряда

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Латино и модерни танци

  

 

След

 обяд

1. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 

 

 Приложно изкуство

Четвъртък 

 

 

Преди обяд

1.КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Логопед

Български народни танци

 

 След

обяд

 

 

Английски език

Таекуон-до

 Петък

 

 

Преди обяд

1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

2. ОКОЛЕН СВЯТ

 

 

След обяд

1. МУЗИКА