УТВЪРЖДАВА:

                           Стефка  Рабаджиева

                           ДИРЕКТОР на ДГ № 77 „МАГНОЛИЯ“

СЕДМИЧНО   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

                          ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6 годишни)                     

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 Допълнителни педагогически услуги

Понеделник 

 

 

Преди обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ 

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3. МАТЕМАТИКА

Приложно изкуство

Латино и модерни танци

 

 

След обяд

1. МУЗИКА

 

Английски език

Вторник 

 

 

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

3. МАТЕМАТИКА

Логопед

Български народни танци

 

 След

обяд

1. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Английски език

Таекуон-до

Сряда

Преди обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Латино и модерни танци

  

 

След

 обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 Приложно изкуство

Религия (Православие)

Четвъртък 

 

 

Преди обяд

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Логопед

Български народни танци

 

 След

обяд

1. ОКОЛЕН СВЯТ

 

Английски език

Таекуон-до

 Петък

 

 

Преди обяд

1. МАТЕМАТИКА

2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

След обяд

1.МУЗИКА