Проекти и партньорства

В последните години се очертава тенденцията за засилено присъствие на родители, граждани и дейци от неправителствени организации в реалния възпитателно-образователен процес в детската градина. Убедени сме, че разработването на проекти с действени характеристики ще допринесе за ефективно използване на ресурсите – финансови, човешки, материални. Екипът в нашата детска градина реши да започне с проекти за обогатяване дейностите в детската градина, общуването с родителите и усъвършенстване на образователно-възпитателния процес.
Свързано изображение