Допълнителни дейности

Логопед

Кога да се обърнем към логопед в предучилищна възраст?

- Ако детето не разпознава цветовете, основните геометрични форми, посоките горе-долу, пред-зад, ляво-дясно.

- Не подрежда правилно сричките в думата, думите в изречението, изпуска срички или думи. Не съгласува правилно думите в изречението.

- Когато разказва или преразказва случка или приказка не спазва последователността на събитията и действията.

- Ако не произнася правилно, изпуска или заменя следните звукове -  к, г, с, з, ц, ш, ж, ч, р, л.

- Ако детето заеква.

 

Модерни, латино и народни танци

В детската градина се провежда обучение по модерни, латино и народни танци.

Обучението (заниманията) се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на децата. Учебното съдържание обхваща: танц, музика, слово, фолклорни хора, игри и обичаи, латино и модерни танци. Курсът на обучението:

- развива ритмичност, музикалност, танцувалност и координация на движенията;

- оформя правилна стойка, усилва физическата издръжливост, бързина, ловкост, отскокливост, гъвкавост;

- създава усет за специфисата на българската интонация и ритъм, развива интелектуалните способности, изгражда бърза реакция и мисъл.

Курсът по танци има за цел развиването на определени умения и подобряването на музикалната и двигателната култура на децата. Заниманията с танци развиват чувството за ритъм, оформят правилна стойка на тялото, отключват артистичните заложби на детската личност и спомагат процесите на общуване, както вътре в групата, така и извън нея. Танците имат и възпитателно въздействие - приобщават децата към танца като съвкупност от изкуство и спорт. Децата заучават определена хореография и сценичното й представяне.

 

Таекуон-до

Мисията на обучението по Таекуон-До е формирането на здравословен, щастлив и пълноценен начин на живот, чрез практикуването на бойното изкуство. Основна цел на бойното изкуство е достигане на висока степен на самодисциплина и самоконтрол на тялото и ума. Именно това превръща бойния спорт в изкуство – изкуството да опазиш собственото си здраве и живот, това на околните и дори на агресивния нападател. Запознаването с моралните принципи на бойното изкуство, още в ранна детска възраст, дава принос в изграждането на правилно поведение, възпитание, дисциплинираност, уважение към другите деца, учителите, учебното място и въобще в нравственото израстване на личността. 

Тренировките по Таекуон-До оказват изключително благотворно въздействие върху здравето и физическата дееспособност на човешкия организъм. Развиването на гъвкавостта и мускулната тъкан укрепва ставите и опорно-двигателния апарат като цяло. Посредством специфичните упражнения, в тренировъчната дейност се подобрява мускулната координация, повишава се ловкостта, равновесието, концентрацията, устойчивостта на вниманието, периферното зрение, способността да се реагира своевременно и адекватно в трудни и бързо променящи се ситуации. Развива се психомоториката, повишава се бързината на двигателните реакции.

 

Ски-училище

           В ски училище ще се развият уменията на децата върху ските. Създаването на подходяща среда, в която децата получават добро обучение, внимание и уважение чрез упражняване на физическите си умения и развитие на личните си достижения за скорост, сила и добра координация в зимните спортове е предпоставка за развитие на детски зимен спорт.

 

 

Екскурзии

Красивата ни природа е идеално място за провеждане на екскурзии с децата, а пътуването може да се окаже голямо приключение за децата. При туристическите пътувания с децата посещаваме много музеи, градски и природни забележителности.

 

Зелена детска градина

Тя е метод за обучение чрез преживявания и приключения сред природата.
             По време на зелената детска градина, децата се запознават не само с десетки растения и животни и посещават много културни и природни забележителности, но и преоткриват възможностите и талантите си, развиват уменията си, закаляват се със спорт, научават се да пазят природата, социализират се. Идеята е да се редуват физически занимания с такива, развиващи творческото мислене, интелекта, уменията за колективна работа, да научат много полезни неща по интересен и приятен начин.

 

Религия (православие)    

В детската градина се провежда обучение по Религия (Православие) за 5-6 годишните деца. Обучението /заниманията/ се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на децата. Разглеждат се следните глобални теми: Бог-Творец на света; Иисус Христос – Спасител на света,Светиите и техният духовен подвиг; Нашата вяра; Християнски празници и традиции.

Детската градина е базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски”.