История на детската градина

                 

В детската градина не са запазени архиви, от които да се научи нейната история. Информацията, която имаме е от описание на учители и служители, работили в нея от нейното основаване.

Детската градина е открита на 01.01.1949 година първоначално на ул.“Врабча“ с три седмични групи. През 1951 година е преместена на ул.“Оборище“ № 19 също с три седмични групи. След това за няколко месеца е преместена на бул.“Евлоги Георгиев“ № 48 и от лятото на 1952 година под номер 77 детката градина започва да функционира на ул.“Мизия“ № 6 с три групи – две целодневни групи и една нощуваща. В нощуващата група има деца и от с.Лозен и околните райони. Във всяка група има базова учителка към Института за детски учителки. След 1980 година нощуващата група е закрита и са открити четири групи, като се открива филиал на ул.“Добромир Хриз“ № 33 с две целодневни групи.

Детската градина е базова градина по български език и изобразителни дейности към общината. Организирани са изложби за целия район на дидактични игри. Децата са участвали в състезания с метален конструктор в зала Универсиада.

През 1990 година е закрит филиалът на ул.“Добромир Хриз“ № 33 и е открит филиал – полудневна подготвителна група на ул.“Тича“, който е закрит през 1995 година.

В детската градина функционират четири групи за деца от 3 години до постъпване в първи клас.

Директори на детската градина са:

1.      г-жа Димитрина Ангелова – от основаването

2.      г-жа Мария Тодорова – до 1980 година

3.      г-жа Здравка Джоджова – за периода 1980 - 1982 година

4.      г-жа Евгения Велева – за периода 1982 - 1985 година

5.      г-жа Цветанка Калковска – за периода 1985 - 1995 година

6.      г-жа Виолета Петрова – за периода 1995 - 1998 година

7.      г-жа Стефка Стефанова – Рабаджиева – от 1998 година и в момента

 

Учебна 1998-1999 година – Детската градина функционира с четири групи и приети 76 деца. От тази година започва наименоването на детската градина с името „Магнолия“ и празнуването Ден на детската градина на празника Цветница. Г-жа Василка Йончева – дългогодишен учител в детската градина, ушива знаме на детската градина с лого – цвят магнолия. От месец октомври започна изучаване от 6 годишните деца на предмет Религия (Православие). Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

 

Учебна 1999-2000 година – Детската градина функционира с четири групи и приети 88 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, модерни танци и балет, таекуон-до, религия, фолклорно студио, логопед.

     На двора се обособяват първите пясъчници за игра на децата. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     Деца от детската градина два пъти участват в телевизионното предаване „Защо?“ по БНТ, а по случай 48 години от създаването на детската градина на 28.04.2000 година в сутрешния блок на Канал 1 по БНТ се излъчва репортаж.

 

Учебна 2000-2001 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 96 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, модерни танци и балет, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства. Децата участват в конкурс – преглед на младежката художествена самойдейност в район Средец.

     Спалните помещения са оборудвани с двуетажни легла за следобеден сън на децата. На двора са обособени кътове за игра изработени от дърво. Поставя се началото на провеждане на базар на детско творчество. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     Детската градина е посетена от делегация от Швеция ръководена от г-жа Маргарета Винберг – министър на земеделието и равенството, придружена от г-н Йорн Свенсон – бивш член на Европейския парламент и г-н Стен Аск –посланик на Швеция в нашата страна.

 

Учебна 2001-2002 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 96 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, народни танци, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж.

     Децата от подготвителна група участваха в организирана от район Средец изложба по случай Рождество Христово на  тема „Нашите новогодишни празници“, където спечелиха първо място в раздел – рисунка. Организирано беше ски-училище за децата на Витоша. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     На 15.05.2002 година детската градина отпразнува своя 50 – годишен юбилей. Получени бяха поздравителни адреси от гн Владимир Атанасов - министър на МОН, г-н Петър Станков - зам.кмет на Столична община, г-жа Люба Попова – директор на Дирекция „Образование“ в Столична община, г-н Емилиян Тодоров – кмет на район Средец, г-жа Цветанка Звездова – Началник на ИО на МОН София-град, от много колеги на детски градини и училища.

     През месец май детската градина беше посетена от делегация от детска градина „Вятърна мелница“ във Швеция. Споделен беше техния опит за закаляването на децата, на рациоаналното им хранене, както и на по-голямата свобода в обуването с децата.

 

Учебна 2002-2003 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 108 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, народни танци, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и екскурзии с различна тематика. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     Подменена е абонатната станция, за по-добро отопление на сградата.

     През месец май 2002 година детската градина отпразнува своя 50 рожден ден с голям концерт, който се проведе в залата на ВА „Г.С.Раковски“.

 

Учебна 2003-2004 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 105 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, народни танци, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и екскурзии с различна тематика и места за посещения. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     Детската градина е свързана с кабелна телевизия. Разшири се годишния абонамент за специализирана и детска литература.

     На IV национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ едно дете спечели първо място

 

Учебна 2004-2005 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 106 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и екскурзии насочени към опознаване на нашата страна. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

В музикалния салон е оформен кът-галерия с произведения на изобразителното изкуство.

 

Учебна 2005-2006 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 106 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и различни тематични екскурзии. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

 

Учебна 2006-2007 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 101 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци и балет. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и различни тематични екскурзии. Децата се включват в разнообразни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     През тази учебна година е направен основен ремонт на отоплителната инсталация с подмяна на радиаторите в цялата сграда.

     През месец май 2007 година детската градина отпразнува своя 55 рожден ден с голям концерт, който се проведе в залата на ВА „Г.С.Раковски“. В периодичния печат това събитие беше отбелязано – вестник „24 часа“ брой от 26.05.2007 г.; вестник „Българска армия“ бр.16604 от 16.05.2007 г.

    

Учебна 2007-2008 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 101 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, студио за приложни изкуства, пиано и солфеж, модерни танци. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и разнообразни екскурзии. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     Основен ремонт е направен на дограмата на цялата сграда, като е подменена с PVC дограма. Ремонт е направен и на ВиК от първи етаж нагоре с подмяна на тръбите и фаянсовите плочки.

     През тази учебна година е учредено и регистрирано в съда Родителско настоятелство. Създадена е първата интернет страница на детската градина.

 

Учебна 2008-2009 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 106 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, пиано и солфеж, модерни танци и балет. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и различни екскурзии. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     Децата участваха в организираната от район Средец изложба на тема „Здравословно хранене и здравословен начин на живот“ и получиха награди.

     Материалната база в кухненския блок е обновена с нови машини и съоръжения, с които се приготвя храната на децата. Закупени са лаптоп, мултимедиен проектор и екран, които са поставени в музикалния салон. Поставени са нови шкафчета за обувки за децата за всички възрасти. За игрите на открито са закупени детски велосипеди.

 

Учебна 2009-2010 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 110 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, религия, философия за деца. Организирано е ски-училище за децата на Витоша и различни екскурзии. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     Направен е основен ремонт на покрива на сградата.

 

Учебна 2010-2011 година - Детската градина функционира с четири групи и приети 108 деца. За децата се организират допълнителни педагогически дейности – английски език, таекуон-до, народни танци и религия. Организирано е ски-училище за децата на Витоша. Децата се включват в различни мероприятия и празници залегнали в годишния празничен календар.

     През тази учебна година детската градина стана базова градина към Богословски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. В сайта „Двери“ от 26.03.2011 г. е отбелязано това обстоятелство.